Namioty

Jak co roku oddajemy wam do dyspozycji MIEJSCE DO ROZŁOŻENIA NAMIOTU !
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 28.07.2017 do godz. 10:00 w dniu 30.07.2017

pole_namiotowepole_namiotowe2

REGULAMIN – MIEJSCE POD NAMIOT

Festiwal Reggae „Najcieplejsze Miejsce na Ziemi” – 28-30.07.2017 Wodzisław Śląski

1. Korzystanie z miejsca pod namiot jest płatne. Na terenie wyznaczonym dla namiotów mają prawo przebywać tylko osoby posiadające specjalną opaskę.
2. W przypadku osoby małoletniej w wieku do 15 lat, może ona przebywać na miejscu pod namiot wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy zakupie opaski w kasie festiwalowej podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
3. Opaskę w cenie 15 zł można kupić w kasie festiwalowej przy wejściu na Stadion MOSiR „Centrum” od strony ul. Bogumińskiej
4. Jeżeli opaska festiwalowa ulegnie zniszczeniu, należy podejść ze zniszczoną opaską do punktu sprzedaży opasek w celu wymiany na nową.
5. Miejsce wyznaczone jest wyłącznie pod namioty (niedozwolone są przyczepy, campery, namioty wielkogabarytowe)
6. Przejście na teren przeznaczony pod namioty odbywa się wyznaczoną trasą, przebiegającą ulicami: Bogumińska, Pszowska, Czyżowicka. Drogę na miejsce wyznaczają znaki poziomie na trasie. Czas trwania przejścia: ok. 9 min.
7. Posiadanie opaski uprawnia uczestnika do skorzystania z miejsca pod namiot oraz prysznicy.
8. Punkty prysznicowe (lokalizacja zaznaczona na festiwalowej mapce) otwarte będą 29.07 (sobota) oraz 30.07 (niedziela) w godzinach od 8:00 do 12:00. Wejście tylko za okazaniem opaski.
9. Każdy z przebywających na terenie wyznaczonym pod namioty jest zobowiązany do utrzymywania czystości i porządku oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
10. Korzystający z miejsca pod namioty mają prawo przemieszczać się po terenie całego festiwalu. Poza terenem noclegowym nie wolno jednak poruszać się z ekwipunkiem (plecak, własny prowiant, napoje).
11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren pod namioty każdemu uczestnikowi imprezy, bez podania przyczyny. Organizator ma również prawo usunąć z miejsca osoby zakłócające porządek i łamiące niniejszy regulamin.
12. Wszelkie akty wandalizmu i przemocy będą sygnalizowane odpowiednim służbom porządkowym i spowodują całkowity zakaz wstępu na teren imprezy dla osób, które popełniły tego typu czyny.
13. Za rzeczy zagubione lub skradzione osobom zameldowanym w miejscu pod namioty organizator nie odpowiada.
14. Organizator nie posiada depozytu na terenie pod namioty.
15. Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 28.07.2017 do godz. 10:00 w dniu 30.07.2017.
16. Teren wyposażony jest w ubikacje typu TOI TOI oraz turystyczne umywalnie z wodą (niezdatną do picia).
17. Zabrania się rozpalania ognisk i używania butli gazowych na terenie pod namioty. W wypadku wystąpienia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby oraz zachować zasady BHP.
18. Zabrania się wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych oraz wszelkich przedmiotów, w tym broni, mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.
19. Zabrania się wnoszenia i handlowania jakimikolwiek narkotykami i tzw. „dopalaczami”.
20. Zabrania się wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych.
21. Zakup opaski jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Złamanie zasad regulaminu skutkować będzie wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu festiwalu bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.
23. Regulamin dostępny jest przy kasie festiwalowej, przy wejściu na teren przeznaczony pod namioty, na stronie www.nmnz.pl oraz www.wck.wodzislaw.pl.

Alternatywne pole (1,5 km od festiwalu) / możliwość rozstawienia przyczep
http://www.goslawsportcenter.pl/