Namioty

Jak co roku oddajemy wam do dyspozycji MIEJSCE DO ROZŁOŻENIA NAMIOTU !
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 28.07.2017 do godz. 10:00 w dniu 30.07.2017

pole_namiotowepole_namiotowe2

REGULAMIN – MIEJSCE POD NAMIOT

„Najcieplejsze Miejsce na Ziemi” Reggae Festiwal

28-30.07.2017 Wodzisław Śląski

1. Korzystanie z miejsca pod namiot jest płatne. Na terenie wyznaczonym dla namiotów

mają prawo przebywać tylko osoby posiadające specjalną opaskę.

2. Osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może przebywać na miejscu pod namiot

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy zakupie opaski w kasie festiwalowej

podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru

opracowanego przez Organizatora.

3. Opaskę w cenie 15 zł można kupić w kasie festiwalowej przy wejściu na Stadion

MOSiR „Centrum” od strony ul. Bogumińskiej.

4. Jeżeli opaska festiwalowa ulegnie zniszczeniu, należy podejść z nią do punktu

sprzedaży opasek w celu wymiany na nową.

5. Miejsce wyznaczone przeznaczone jest wyłącznie pod namioty (niedozwolone są

przyczepy, campery, namioty wielkogabarytowe).

6. Przejście na teren przeznaczony pod namioty odbywa się wyznaczoną trasą,

przebiegającą ulicami: Bogumińska, Pszowska, Czyżowicka. Drogę na miejsce

wyznaczają znaki poziomie na trasie. Czas trwania przejścia: ok. 9 min.

7. Posiadanie opaski uprawnia uczestnika do skorzystania z miejsca pod namiot oraz

prysznicy.

8. Punkty prysznicowe (lokalizacja zaznaczona na festiwalowej mapce) otwarte będą

29.07 (sobota) oraz 30.07 (niedziela) w godzinach od 8:00 do 12:00. Wejście tylko za

okazaniem opaski.

9. Każdy z przebywających na terenie wyznaczonym pod namioty jest zobowiązany do

utrzymywania czystości i porządku oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.

10. Korzystający z miejsca pod namioty mają prawo przemieszczać się po terenie całego

festiwalu. Poza terenem noclegowym nie wolno jednak poruszać się z ekwipunkiem

(plecak, własny prowiant, napoje).

11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren pod namioty każdemu uczestnikowi

imprezy, bez podania przyczyny. Organizator ma również prawo usunąć z miejsca pod

namiot osoby zakłócające porządek i łamiące niniejszy regulamin.

12. Wszelkie akty wandalizmu i przemocy będą sygnalizowane odpowiednim służbom

porządkowym i spowodują całkowity zakaz wstępu na teren imprezy dla osób, które

popełniły tego typu czyny.

13. Za rzeczy zagubione lub skradzione osobom zameldowanym w miejscu pod namioty

organizator nie odpowiada.

14. Organizator nie posiada depozytu na terenie pod namioty.

15. Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 28.07.2017 do godz. 10:00

w dniu 30.07.2017.

16. Teren wyposażony jest w ubikacje typu TOI TOI oraz turystyczne umywalnie z wodą

(niezdatną do picia).

17. Zabrania się rozpalania ognisk i używania butli gazowych na terenie pod namioty.

W wypadku wystąpienia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie

odpowiednie służby oraz zachować zasady BHP.

18. Zabrania się wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych oraz wszelkich

przedmiotów, w tym broni, mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

19. Zabrania się wnoszenia i handlowania jakimikolwiek narkotykami i tzw.

dopalaczami”.

20. Zabrania się wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych.

21. Zakup opaski jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

22. Złamanie zasad regulaminu skutkować będzie wezwaniem do natychmiastowego

opuszczenia terenu festiwalu bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych

kosztów.

23. Regulamin dostępny jest przy kasie festiwalowej, przy wejściu na teren przeznaczony

pod namioty, na stronie www.nmnz.pl oraz www.wck.wodzislaw.pl.