Namioty

Jak co roku będzie do dyspozycji MIEJSCE POD NAMIOT !
Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 10:00 w dniu 22.07.2022 do godz. 12:00 w dniu 24.07.2022.
Koszt miejscówki namiotowej to 50zł / osoba. Miejscówki uprawniają do korzystania z toalet i prysznicó w budynku MOSIR.

⛺️ Miejscówki namiotowe będzie można kupić w kasie numer 3 przy stadionie:

👉 w piątek, 22 lipca w g. 11:00-23:00
👉 w sobotę, 23 lipca w g. 16:00-20:00.

Odbiór wcześniej wykupionych miejscówek również odbywać się będzie w kasie nr 3.

Instrukcje dotyczące zakupu wejściówek na pole oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne w regulaminie (poniżej).

Przedsprzedaż miejscówek odbywa się przez portal dostartu.pl pod poniższym linkiem
https://dostartu.pl/miejscepodnamiot-v7784

INSTRUKCJA zakupu wejściówki:

  1. Utwórz konto na portalu dostartu.pl
  2. Wejdź w link https://dostartu.pl/miejscepodnamiot-v7784
  3. Kliknij Zapisz się, Zaloguj się oraz wprowadź dane jak poniżej. Zaznacz “Chcę pozostać anonimowy”. Kliknij Dalej

5. Wybierz wejściówkę oraz kliknij Dalej
6. Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na zapoznanie się z regulaminem.
7. Kliknij Wyślij zgłoszenie oraz Opłać zamówienie w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko osoby wysyłającej zgłoszenie.

Pełny regulamin poniżej.

REGULAMIN – MIEJSCE POD NAMIOT
„Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae Festiwal”
22-24.07.2022 r. Wodzisław Śląski

1. Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 10:00 w dniu 22.07.2022 do godz.
12:00 w dniu 24.07.2022.
2. Lokalizacja miejsca to wyznaczony ogrodzeniem teren w Wodzisławiu Śląskim przy
ul.Bogumińskiej.
3. Korzystanie z miejsca pod namiot jest płatne. Na terenie wyznaczonym dla
namiotów mają prawo przebywać tylko osoby posiadające specjalną opaskę. Limit
uczestników wynosi 200 osób.
4. Osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może przebywać na miejscu pod namiot
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Miejsce pod namiot (opaska) w cenie 50 zł./1 osoba można wykupić w
przedsprzedaży oraz w kasie przy wejściu na stadion MOSiR
„CENTRUM” od strony ul. Bogumińskiej w piątek 22 lipca w godzinach 10:00 –
20:00. Wykupując miejscówke w przedsprzedaży w tytule przelewu : należy podać imię i nazwisko
osoby odbierającej opaskę.
6. Wydawanie zakupionych w przedsprzedaży opasek odbywać się będzie w piątek
22 lipca w kasie przy wejściu na stadion MOSiR „CENTRUM” od strony ul.
Bogumińskiej w godzinach 10:00 – 20:00 za okazaniem dowodu tożsamości.
7. Jeżeli opaska festiwalowa ulegnie zniszczeniu, należy podejść z nią do punktu
sprzedaży opasek w celu wymiany na nową.
8. Miejsce wyznaczone przeznaczone jest wyłącznie pod namioty (niedozwolone
są przyczepy, campery, namioty wielkogabarytowe).
9. Posiadanie opaski uprawnia uczestnika do skorzystania z miejsca pod namiot oraz
pryszniców.
10. Punkty prysznicowe w budynku siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul.Bogumińskiej
8 otwarte będą 23.07 (sobota) oraz 24.07 (niedziela) w godzinach od 8:00 do 12:00.
Wejście tylko za okazaniem opaski.
11. Każdy z przebywających na terenie wyznaczonym pod namioty jest zobowiązany
do utrzymywania czystości i porządku oraz przestrzegania zasad współżycia
społecznego.
12. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren pod namioty każdemu
uczestnikowi imprezy, bez podania przyczyny. Organizator ma również prawo
usunąć z miejsca pod namiot osoby zakłócające porządek i łamiące niniejszy
regulamin.
13. Wszelkie akty wandalizmu i przemocy będą sygnalizowane odpowiednim służbom
porządkowym i spowodują całkowity zakaz wstępu na teren imprezy dla osób, które
popełniły tego typu czyny.
14. Za rzeczy zagubione lub skradzione osobom zameldowanym w miejscu pod
namioty organizator nie odpowiada.
15. Organizator nie posiada depozytu na terenie pod namioty.
16. Teren wyposażony jest w ubikacje typu TOI TOI oraz turystyczne umywalnie z wodą
(niezdatną do picia).
17. Zabrania się rozpalania ognisk i używania butli gazowych na terenie pod namioty.
W wypadku wystąpienia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie
odpowiednie służby oraz zachować zasady BHP.
18. Zabrania się wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych oraz wszelkich
przedmiotów, w tym broni, mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia
ludzkiego.
19. Zabrania się wnoszenia i handlowania narkotykami, dopalaczami i innymi
substancjami odurzającymi.
20. Zabrania się wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych.
21. Zakup opaski jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Złamanie zasad regulaminu skutkować będzie wezwaniem do natychmiastowego
opuszczenia terenu bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.
23. Regulamin dostępny jest przy kasie festiwalowej, przy wejściu na teren
przeznaczony pod namioty, na stronie www.mosir.wodzislaw-slaski.pl.