Pole Namiotowe

Jak co roku oddajemy wam do dyspozycji POLE NAMIOTOWE !

pole_namiotowepole_namiotowe2

 

 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

 

1. Na terenie pola namiotowego mają prawo przebywać tylko osoby posiadające
specjalną opaskę. Dodatkowo na terenie pola mogą przebywać osoby z identyfikatorami: Organizator, Media, Technika, Artysta, VIP.

2. Opaskę można zakupić w cenie 15zł w odpowiednio oznakowanym punkcie na terenie festiwalu. Uprawnia ona do przebywania na polu przez cały okres trwania festiwalu. Jeżeli opaska festiwalowa ulegnie zniszczeniu, należy podejść ze znisczoną opaską do punktu sprzedaży opasek w celu wymiany na nową.

3. Każdy z przebywających na terenie pola namiotowego jest zobowiązany do utrzymywania czystości w obrębie jego namiotu oraz na terenie całego pola.

4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren pola każdemu uczestnikowi imprezy, bez podania przyczyny. Organizator ma również prawo usunąć z pola osoby zakłócające porządek i łamiące regulamin pola.

5. Wszelkie akty wandalizmu i przemocy będą sygnalizowane odpowiednim służbom porządkowym i powodują całkowity zakaz wstępu na teren imprezy dla osób, które popełniły tego typu wykroczenia.

6. Za rzeczy zagubione lub skradzione osobom zameldowanym na terenie pola namiotowego organizator nie odpowiada.

7. Organizator nie posiada depozytu na terenie pola namiotowego.

8. Pobyt na terenie pola trwa od godz. 12:00 w dniu 29.07.2016 do godz. 10:00 w dniu 30.07.2016

9. Pole wyposażone jest w ubikacje typu TOI TOI oraz turystyczne umywalnie z wodą (niezdatną do picia). Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z prysznicy dostępnych w pobliskim budynku.

10. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie pola namiotowego. W wypadku wystąpienia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby oraz zachować zasady BHP.