Namioty

Jak co roku oddajemy wam do dyspozycji MIEJSCE DO ROZŁOŻENIA NAMIOTU !
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 26.07.2019 do godz. 10:00 w dniu 27.07.2019

REGULAMIN – MIEJSCE POD NAMIOT
„Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae Festiwal”
26-28.07.2019 r. Wodzisław Śląski

1. Korzystanie z miejsca pod namiot jest płatne. Na terenie wyznaczonym dla namiotów
mają prawo przebywać tylko osoby posiadające specjalną opaskę.
2. Osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może przebywać na miejscu pod namiot
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy zakupie opaski w kasie festiwalowej
podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru
opracowanego przez Organizatora.
3. Miejsce pod namiot (opaska) w cenie 20 zł można wykupić w kasie festiwalowej przy
wejściu na stadion MOSiR „CENTRUM” od strony ul. Bogumińskiej.
4. Jeżeli opaska festiwalowa ulegnie zniszczeniu, należy podejść z nią do punktu
sprzedaży opasek w celu wymiany na nową.
5. Miejsce wyznaczone przeznaczone jest wyłącznie pod namioty (niedozwolone
są przyczepy, campery, namioty wielkogabarytowe).
6. Przejście na teren przeznaczony pod namioty odbywa się wyznaczoną trasą, oznaczoną na festiwalowej mapce.
7. Posiadanie opaski uprawnia uczestnika do skorzystania z miejsca pod namiot oraz
pryszniców.
8. Punkty prysznicowe (lokalizacja zaznaczona na festiwalowej mapce) otwarte będą
27.07 (sobota) oraz 28.07 (niedziela) w godzinach od 8:00 do 12:00. Wejście tylko
za okazaniem opaski.
9. Każdy z przebywających na terenie wyznaczonym pod namioty jest zobowiązany do
utrzymywania czystości i porządku oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
10. Korzystający z miejsca pod namioty mają prawo przemieszczać się po terenie miejsca
pod namiot, imprezy masowej oraz imprezy towarzyszącej. Poza terenem noclegowym nie wolno jednak poruszać się z ekwipunkiem (plecak, własny prowiant, napoje).
11. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren pod namioty każdemu uczestnikowi
imprezy, bez podania przyczyny. Organizator ma również prawo usunąć z miejsca pod
namiot osoby zakłócające porządek i łamiące niniejszy regulamin.
12. Wszelkie akty wandalizmu i przemocy będą sygnalizowane odpowiednim służbom
porządkowym i spowodują całkowity zakaz wstępu na teren imprezy dla osób, które
popełniły tego typu czyny.
13. Za rzeczy zagubione lub skradzione osobom zameldowanym w miejscu pod namioty
organizator nie odpowiada.
14. Organizator nie posiada depozytu na terenie pod namioty.
15. Pobyt w miejscu pod namioty trwa od godz. 12:00 w dniu 26.07.2019 do godz. 10:00
w dniu 28.07.2019.
16. Teren wyposażony jest w ubikacje typu TOI TOI oraz turystyczne umywalnie z wodą
(niezdatną do picia).
17. Zabrania się rozpalania ognisk i używania butli gazowych na terenie pod namioty.
W wypadku wystąpienia pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie
odpowiednie służby oraz zachować zasady BHP.
18. Zabrania się wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych oraz wszelkich
przedmiotów, w tym broni, mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.
19. Zabrania się wnoszenia i handlowania narkotykami, dopalaczami i innymi
substancjami odurzającymi.
20. Zabrania się wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych.
21. Zakup opaski jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Złamanie zasad regulaminu skutkować będzie wezwaniem do natychmiastowego
opuszczenia terenu festiwalu bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych
kosztów.
23. Regulamin dostępny jest przy kasie festiwalowej, przy wejściu na teren przeznaczony
pod namioty, na stronie www.nmnz.pl oraz www.mosir.wodzislaw-slaski.pl.